Bredelund Designs CMS

Features

Det er skrevet i PHP5, bruger en MySQL database, leverer valid HTML4.01 strict og CSS2.1 (med lån af runde hjørner fra CSS3).

Bredelund CMS er i virkeligheden ikke een men to sites:

 • Det site besøgende ser
 • Et administrationssite, som bruges til at manipulere det site de besøgende ser.

Som udgangspunkt, har administrationssitet 5 punkter, der anvendes til at definere det indhold, den besøgende ser:

 • Data for selve sitet
 • Menu definitioner
 • Indhold
 • Billeder
 • CSS

Desuden er der en side med hjælp til forskellige dele af administrationen.

Administrationssiden

Og her følger en kort forklaring til hvert af de fem punkter på administrationssiden:

Site data

Her sættes forskellige data for selve sitet, og desuden nogle default data, som kan overskrives andre steder.

Navn og password til administratorsiden, databaseadgang, navn og email adresse til webmaster (til kontakt og gæstebog) er nogle af de der ikke overskrives. De kan selvfølgelig editeres her.

Titel, overskrift og footer for siden og hvilken template der skal anvendes, for at nævne nogle af dem der kan overskrives - de fleste af den slags, kan overskrives gennem menuerne.

Denne side kontrollerer også databasens tabeller - og kan til en vis grad også reparere fejl og håndtere opdateringer.

Desuden viser den, hvile moduler der er installeret.

Menu definitioner

Bredelund CMS har udførlig styring af menuerne. Det er gennem menuerne, en besøgende navigerer på sitet, og den del af et site er derfor meget vigtig. Den skal ikke kun give brugeren mulighed for at vælge indhold, men faktisk også give et overblik over sitet - medmindre man vælger at oprette et decideret sitemap.

Man kan tilføje, rette, slette og flytte rundt på menupunkter i så mange niveauer, som templaten tillader (flere faktisk - men så går det galt på den offentlige del af sitet).

Menusystemet er fleksibelt, så det er nemt at angive alternative scripts til visning af indhold. Denne egenskab anvendes til at indsætte moduler - på dette site er kontaktsiden, gæstebogen, FB-like knappen og de små quotes under menuen moduler -, og kan man programmere, er det nemt at skrive sine egne moduler.

Indhold

Hvert menupunkt skal have defineret noget indhold, der sættes sammen af elementer. Når man indsætter elementer i indhold, vælger man først, hvilken slags indhold der er tale om

 • overskrifter
 • tekst
 • billede
 • lister

er de generelle muligheder.

Derefter skriver man tekst eller vælger billede. Der er desuden en række andre parametre, man kan angive for det nye element, afhængig af hvilken type det er.

Elementer, der allerede er indsat, kan selvfølgelig editeres, ligesom man kan bytte rundt på rækkefølgen, som der måtte blive behov for det.

Billeder

er et af de punkter, hvor Bredelund CMS skiller sig ud.

Billeder skal uploades gennem administrationssitet, og gemmes i original størrelse og opløsning på serveren. En del af uploadprocessen, er at definere udsnit og tekster til billedet, og alle informationer gemmes i databasen.

Når et billede indsættes i indhold, angives, hvor stort det skal vises, og et specielt script henter så billedet i den angivne størrelse.

Det sparer administrator for arbejde i grafikprogrammer, gør det enkelt senere at editere billederne, at bruge forskellige udsnit af samme billede, og sikrer at de besøgendes båndbredde ikke spildes, samtidig med at billederne altid vises i optimal kvalitet. I visse situationer, kan det også være pladsbesparende på serveren.

CSS

Når man indsætter eller editerer et element i indhold, er der mulighed for at give elementet en bestemt CSS-klasse fra en liste.

De muligheder, der er, defineres på administratorsiden under CSS.

At definere disse klasser kræver en vis indsigt i CSS, og editoren er indtil videre meget simpel - det er nemt at lave fejl. Det er ikke nødvendigvis katastrofalt (man kan jo slette dem igen, skulle det gå helt galt), men kan gøre, at sitet ikke validerer som det skal, og ikke vises som det skal.

Ud over at definere klasser og tilhørende attributter, angives i denne editor en tekst, der er tænkt som en beskrivelse, og det er denne tekst, der anvendes ved valg af klassen.