Opbygning af et site i Bredelund CMS

Generelt

Dette afsnit vil forsøge at beskrive hvordan sitet sættes sammen.

Der er tre dele i Bredelunds CMS. En template, en administrationsside, og de scripts der sætter det hele sammen, når en besøgende vil se siden.

Og det er alt sammen bygget op omkring en MySQL database og nogle PHP scripts - administrationssiden bruger også javascript.

Og det, der sendes til den besøgende, er valid Strict HTML4.01 og CSS2.1/3.

Template

Det er den der bestemmer hvordan sitet sættes sammen, hvordan det ser ud - layoutet. Populært bestemmer den hvor og hvordan de store klodser skal anbringes: Header, menu, indhold, footer, etc.

Templaten er den overordnede HTML, men den indeholder nogle PHP koder, der indsætter indholdet - de mindre klodser - i de store, og det er derfor en PHP fil.

Templaten består af indtil 6 filer.
Der er selvfølgelig en med opbygningen af selve HTML'en: template.php. Til det hører en fil, der bestemmer, hvordan hovedelementerne skal vises - det gøres med CSS, og filen hedder template.css. Desuden er der en fil med definitioner for de elementer der kan indsættes, og andre generelle klasser; den hedder defaults.css.
Ud over dette kan der være brug for lidt mere specielle opsætninger; forms.css, definerer hvordan forme til f.eks. kontaktside og gæstebog vises, og guest.css hvordan gæstebogen vises. Disse er skilt ud, fordi der kun er brug for dem på specifikke sider. Det øvrige indhold skal være defineret i template.css.
Den sidste fil i templaten hedder user.css. Den indeholder definitioner, som administratoren selv kan manipulere, og den kan editeres fra administrationssiden.

Der hører mindst een template til sitet. Der er mulighed for at vælge en anden template - et andet layout - for hvert enkelt menupunkt.

Og det er selvfølgelig muligt, selv at kreere sine egne templates - det kræver blot, at man ved hvordan, og en vis viden om HTML og CSS er derfor nødvendig.

Administration

Administratorsitet er det værktøj, sitets administrator bruger til at manipulere indholdet af det site, besøgende ser.

Det indeholder mindst 5 afdelinger: site, menu, indhold, billeder og CSS. Der kan være flere, afhængig af hvor mange moduler, der er installeret. Se under Bredelund CMS for mere information om mulighederne.

Der er også en side med hjælp på administratorsitet.

Når noget ændres på administratorsitet, manipuleres i databasen. De scripts der viser siden til besøgende, henter information fra databasen. Så der er kontant afregning; næste gang siden vises, er det med det ændrede indhold.

Visning

Når en besøgende beder om at få vist en side, sørger nogle scripts for, at det indhold der er defineret i databasen for det valgte menupunkt, hentes fra databasen, formateres, som det skal, sættes ind i templaten og sendes til den besøgende sammen med den CSS og evt. javascript, der skal bruges.